Fra tid til annen vil vi legge ut et vitnesbyrd, en appell, en andakt, et bibelstudie - ikke fra hvem som helst, men fortrinnsvis fra noen som tilhører Ljosheim. Hvorfor gjør vi dette? Litt for å bli kjent med hverandre - mest for å spre evangeliet. På Ljosheim ønsker vi å dele det gode budskapet også med deg.

 

Vitnesbyrd


Tryggare kan ingen vara

Tryggare kan ingen vara

Av Elise Bro Lerstøl Muff
Dette sier jeg til meg selv hver dag og føler meg trygg. Det er spesielle tider vi er inne i – verden er snudd opp ned de to siste ukene. Alt det hverdagslige og trygge føles så langt borte...
Troens hvile

Troens hvile

Av Torgeir Lauvås
Vi mennesker er skapt av Gud. Han lengter etter å få omsorgsretten til hver og en av oss, mens mange av oss mennesker tenker at vi klarer oss best selv og trenger ingen Gud i våre liv...
Mesteren er her og kaller på deg

Mesteren er her og kaller på deg

Av Siv Marit Langåker
Dei samme orda lyder også i dag, til deg, som eingong  levde nær Jesus, det er ikkje det at du ikkje er glad i Jesus lenger, men travelheten, og kvardagslivet har heilt tatt plassen...

Andakter


Å tenne julelyset

Å tenne julelyset

Av Jon Ivar Sund
Det er bedre å tenne et lys enn å fekte mot mørket. Det var ikke Jesus som sa dette. Det står ikke engang i bibelen. Men det er nær på at det kunne gjort det, for det er ganske godt sagt..
En sønn er oss gitt

En sønn er oss gitt

Av Jon Ivar Sund
For noen år tilbake kunne vi lese i en av landets ledende aviser om Babywiegen - det betyr barnevugge. I dette tilfellet er det ikke slik som vi kjenner, men noe helt annet. De tyske myndighetene...
Julefred

Julefred

Av Odd Erik Eriksson
Mange av oss forbinder julehøytid med fred, harmoni, familiehygge og juleevangeliet. Kontrasten kunne vel ikke vært større for soldatene som lå i skyttergravene 24.desember 1914. Krigen hadde allerede...
Et fellesskap

Et fellesskap

Av Odd Erik Eriksson
I Ap.gj.2, 42 kan vi lese om de fire b-ene: bibel, bønn, broderfellesskap og brødsbrytelse.Dette var fundamentet for de første kristne. Det var disse 4 tingene de så betydningen av...

Bibelstudie


Lys i bibelen

Lys i bibelen

Av Jon Ivar Sund
Vi er så vant med det at vi ikke tenker over det, men overalt i bibelen møter vi på lys. Ikke rart at noen skjeler til Israels naboer og deres mangfoldige soldyrkelse. Men bibelen er allikevel annerledes...
Jakobs kamp med Gud

Jakobs kamp med Gud

Av Jon Ivar Sund
Han vet det så godt, livet kan aldri mer bli det samme - om det da blir noe liv i det hele tatt. Jakob, luringen, skal snart møte ikke bare seg selv i døren, men også en antatt nådeløs bror og hvem vet...
De fire hoved-offer i 3.Mos. Del 1

De fire hoved-offer i 3.Mos. Del 1

Av Svein Helge Bergfjord
De trossannheter jeg nå vil presentere var forberedt til de påskemøtene jeg skulle vært taler på i påsken 2020. Disse skulle foregått på Åkrehamn og Ljosheim Bedehus, men ble dessverre...
De fire hoved-offer i 3.Mos. Del 2

De fire hoved-offer i 3.Mos. Del 2

Av Svein Helge Bergfjord
Den hoved-sannhet som i dette offer beskrives handler, slik jeg ser det, om Kristi tjeneste for Gud. Alle de andre sannheter vi kan finne i dette offer må derfor også ses i dette lys...
De fire hoved-offer i 3.Mos. Del 3

De fire hoved-offer i 3.Mos. Del 3

Av Svein Helge Bergfjord
Det første vi her i vår behandling av matofferet skal legge merke til er at det i dette offer ikke kreves noe liv, det er ikke et offer som krever at det innblandes blod. Dette offer var...
De fire hoved-offer i 3.Mos. Del 4

De fire hoved-offer i 3.Mos. Del 4

Av Svein Helge Bergfjord
I Hebreerbrevet kan vi lese at apostelen skriver at Gud talte til «fedrene på mange måter». Dette gjorde han utvilsomt fordi den fullkomne diamanten som Jesu offer...
De fire hoved-offer i 3.Mos. Del 5

De fire hoved-offer i 3.Mos. Del 5

Av Svein Helge Bergfjord
Dette offer kan deles i to deler. Den ene del av dette offer var syndofferet og den andre del var skyldofferet. Begge disse to offer var et offer for folkets synder og avslutter vår vandring i...

 


Har du tilknytning til Ljosheim og har lyst til å bidra med et vitnesbyrd, en appell, en andakt, et bibelstudie eller noe lignende, enten det er rettet mot barn, unge eller voksne, er du hjertelig velkommen til det. Ta i så fall kontakt med administrator.

 

Bibelen på nett

 Studieverktøy

 Opptak av taler

 Kristen tro


Om eksterne lenker
Ljosheim bedehus går ikke god for alle syn, påstander eller teologiske tolkninger på eksterne lenker.
Om synspunkter
Andakter, vitnesbyrd o.l. representerer den enkelte forfatters synspunkt og ikke nødvendigvis hele forsamlingens.