Arbeidsgruppene har hovedansvaret for driften på Ljosheim den aktuelle måneden. Det innebærer følgende oppgaver:

  • Ordinære møter: Opplåsing, velkommen, ledelse, åpning, musiker (pianist) og lyd/bilde. Møtekomitéen/styret skaffer taler og evt. sangkrefter.
  • Treffpunkt: Servering av kaffe, kjeks etc. Avklar med treffpunktansvarlig/lovsangsteamet om sang/musikk. Ellers som møter.
  • Arrangementer: Evt. matservering. Ellers som møter.
  • Vask: En gang pr. uke.
  • Høytider: Avklare med pynte-ansvarlige om hvem som gjør hva.

Januar

Hanne og Hans-Jacob, Nina og Einar, Ole Magnus, Gunhild og Christian, Sandra, Kari og Bjørn Helge, Margunn, Torild

Februar

Elisabeth og Odd Olav, Kjell Arne, Terje og Anne Kari, Kristine og Marton, Ingunn og Arve og Annette.

Mars

Astrid og Lars, Turid, Gerd Berit, Anne og John Arne, Gro og Eivind, Karin, Elisabeth, Evelyn og Berdines, Brit og Reidar.

April

Kari og Leiv Åge, May Bente og Geir Ove, Reidar, Endre, Katrine og John Ivar og John og Kirsten.

Mai

Bente og Svein Tore, Borghild og Leif Røthing, Åse Anita og Ronny, Bente og Kjell Magne

Juni

Hanne og Hans-Jacob, Nina og Einar, Ole Magnus, Gunhild og Christian, Sandra, Kari og Bjørn Helge, Margunn, Torild

Juli

Hanne og Hans-Jacob, Nina og Einar, Ole Magnus, Gunhild og Christian, Sandra, Kari og Bjørn Helge, Margunn, Torild

August

Elisabeth og Odd Olav, Kjell Arne, Terje og Anne Kari, Kristine og Marton, Ingunn og Arve og Annette.

September

Astrid og Lars, Turid, Gerd Berit, Anne og John Arne, Gro og Eivind, Karin, Elisabeth, Evelyn og Berdines, Brit og Reidar.

Oktober

Kari og Leiv Åge, May Bente og Geir Ove, Reidar, Endre, Katrine og Jon Ivar og John og Kirsten

November

Bente og Svein Tore, Borghild og Leif Røthing, Åse Anita og Ronny, Bente og Kjell Magne,

Desember

Hanne og Hans-Jacob, Nina og Einar, Ole Magnus, Gunhild og Christian, Sandra, Kari og Bjørn Helge, Margunn, Torild