På grunn av korona-situasjonen er det dessverre ikke mulig å gjennomføre annonsert årsmøte på ordinært vis. Det vil komme en generalforsamling etterhvert når myndighetenes retningslinjer åpner for det.

Imidlertid blir det avholdt valg av nye styremedlemmer nå. Det vil foregå på den måten at man fyller ut en stemmeseddel hjemme eller på Ljosheim som man så leverer i en kasse på Ljosheim (inne i 1.etg) i tidsrommet:

onsdag 27.jan. fra kl. 18.00 til 20.00.

Vi skal ha inn 4 nye styremedlemmer + 2 vara. Minst én av de faste må være kvinne. De fire som får flest stemmer blir ordinære styremedlemmer (to år), mens de to neste blir vara (ett år). Vi oppfordrer alle Ljosheim-venner til å være med å stemme. En stor takk til de som har sagt seg villige til å stille som kandidater.

Avstemming

Skriv 4 navn på en lapp, 3 menn + 1 kvinne, brett den én gang, og lever på Ljosheim i oppgitt tidsrom:

Kandidater:

 • Odd Erik Eriksson
 • Tordi Marie Hellestveit
 • Jonar MacKinnon Hemnes
 • Svein Tore Mannes
 • Hans-Jacob Reinlund Sæther
 • Leon Ånensen

Eksisterende styre vil være til stede i oppgitt tidsrom. Det vil også ligge lapper/penner i lokalet om man vil fylle ut der og da. Valget er sikkert og anonymt - kassen med stemmesedler vil stå urørt frem til kl. 20.00. Da telles stemmene opp, og resultatet blir kunngjort her på hjemmesiden.


 

Status eksisterende styre:

Forsetter:

 • Nina Eide Kristoffersen
 • Borghild Lindeflaten
 • Ronny Tangen

Går ut:

 • Lene Ånensen Heng
 • Elisabeth Knutsen Sjøen
 • Jon Ivar Sund
 • Eivind Ånensen
 • Jorunn Sjøen Lende (vara)
 • Lars Reinlund (vara)