Gaver til Ljosheim

Julen er tiden for så mangt. Juletrær, julepynt, julebakst, juleklær og naturligvis… julegaver. Det er en fin tradisjon. Vår Skaper har jo gitt oss så mye. Det skulle bare mangle at vi ikke kunne dele med hverandre.

Også Ljosheim er velsignet med mye slikt. Bakom det huset vi har og det arbeidet vi driver, ligger det en mengde gaver og utallige dugnadstimer. Det er umåtelig kjærkomment.

 

Om du denne julen, eller når som helst ellers, ønsker å gi en pengegave til bedehuset, er vi svært takknemlige for det. Det finnes ulike måter å gjøre det på:

Ved å benytte IMFs løsning, kan man velge engangsbeløp eller regelmessige innbetalinger med ulike intervaller. Her er det også mulig å få rettmessig skattefradrag for gaven (over 500,- pr. organisasjon og totalt opp til 50.000,-). Hvis man huker av for dette og fyller ut fødselsnummer, vil godkjent beløp automatisk komme på selvangivelsen.

Klikk på lenken ovenfor for å komme til rett side. Det skal stå “Ljosheim bedehus” øverst.

Å tenne julelyset – en andakt

 

Det er bedre å tenne et lys enn å fekte mot mørket.


Det var ikke Jesus som sa dette. Det står ikke engang i bibelen. Men det er nær på at det kunne gjort det, for det er ganske godt sagt. Ikke minst er det i bibelens egen ånd. Den snakker jo ofte om lys har vi hørt. Og den er helt enig - det er best å tenne det.

Vi opplever ofte mørke, noen ganger rundt oss, av og til i oss. Også i bibelen klages det over dunkle netter og tilslørte dager. Slikt synes å være en del av menneskelivet, ja også kristenlivet. Samtidig tales det om et enda mer alvorlig mørke. Uansett er det ikke så lett for oss å bli kvitt det svarte. Ikke kan vi slå det av, ei heller bære det ut. Hva må til? Du vet det. Lyset må tennes.

Vi må slippe lyset til. Ikke bare på trærne, rundt dørene eller ytterst i vinduene, men like inn i hjertet. Jesus kom som verdens lys for å bo nettopp der. Så er alle juledekorasjoner vakre og kjærkomne på sine vis. Det er nesten som om hele verden har sett det som sin oppgave å minne de troende om hva julen egentlig handler om – at lyset er kommet. Forresten – ikke bare de troende, men også de som gjerne vil bli det, til og med de som knapt våger å tenke tanken.


Hvem du så enn er – kanskje nettopp denne julen er øyeblikket for å slippe lyset til. Kanskje dette er tiden for å ta imot ham som kan hamle opp med mørket. Det vil gjøre en forskjell, for lyset gjør alltid en forskjell.

Du kan oppleve at det flommer. Eller det kan stråle litt om litt. Kan hende blir det først bare ubehagelig og vondt. Det er i tilfelle ikke så rart, for til og med på betlehemsmarken virket saueullen skitnere når engelen kom. Men det var ikke hovedsaken den natten. Det er nå heller ikke nevnt i bibelen - bare diktet i denne andakten.

Så hvordan slår vi på lyset? Hvor er egentlig bryteren? Ganske nær, i alle fall om du har en bibel for hånden. Om du forsøker å lese litt i den, vil det være en god begynnelse - omtrent som vi finner det i juleevangeliet, denne gangen ikke hos Lukas, men hos Johannes:

"I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. (...) 

Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 

Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn."

(Joh.1:1-12)

Med ønske om en god jul og et tent lys.

Av Jon Ivar Sund

I fjor laget vi serien Lysglimt fra Ljosheim - korte videoandakter om nettopp ham som er verdens lys. Du finner dem her.

 

Musikklaget – 65-årsmarkering

I ikke mindre enn 65 år har musikklaget gledet oss med oppbyggelig sang og musikk. Fortsatt annonseres det rett som det er med "sang av musikklaget", ikke bare på Ljosheim, men også på andre hus omkring på Karmøy, i omegnen og bortenfor der igjen. Det er kjærkomment.

 

Anvendte instrumenter og hvem som har traktert dem. (klikk på bildet for å vise større)

Jubileet må selvfølgelig markeres. Fredag 29. oktober kl. 19:30 blir det sangkveld på Ljosheim. Det vil naturligvis bli mye av akkurat det, både fra scenen og i salen. Her har man mulighet for å vekke til live kjente og kjære sanger - eller lære nye for den del.

Alle er hjertelig velkomne, både unge som eldre, fjerne som nære, vante som uvante.

Musikklaget blir naturligvis med. Det gjør også sevlandsjentene, mens Jon Ivar Sund vil ha andakt. Etterpå blir det kaffe og kaker i kjelleren. Vi håper mange vil ta turen.


Musikklaget ble stiftet i 1956 i en bølge av vekkelser som fór over distriktene. Budskapet om Jesus og kallet til frelse måtte ut. Det var Mary Knutsen som ledet laget i de 10 første årene.

I dag er det Marton med samme etternavn som sitter ved spakene, det vil si tangentene.


Et sted imellom der, i alle fall i 1984 da dette bildet ble tatt - sikkert like før fargene ble oppfunnet, var det den elegante herremannen med trekkspillet som førte an.

Den samme Lars Reinlund vil da også i løpet av kvelden ta oss med gjennom jubilantens historie - så langt. Siste ord er heldigvis ikke sunget i denne fortellingen.


 

PS: Det skjer mer på huset

Jubileumshelgen blir en ordentlig musikkhelg. I tillegg til arrangementet på fredagen, blir det høstkonsert med barnekoret lørdag 30.okt. kl. 17:00. Det blir også ungdomssamling om kvelden kl.20:30, og på søndagen starter møteuke med Nils Kåre Strøm og Gaute Melberg.

Velkommen!

 

Forhåndsbestilling av boken om Ljosheim

Nå nærmer det lansering av boken Historien om Ljosheim - Med Guds ord til folket i 133 år. Det kommer til å bli en flott innbundet bok, spekket med spennende utsagn, avgjørelser, hendelser og bilder fra bedehusets rike historie.

Vi er takknemlige for det enorme arbeidet som er gjort av forfatteren og alle andre involverte. Vi gleder oss!

For å kartlegge hva som vil være egnet opplag starter vi med forhåndsbestilling. Prisen vil bli ca 300-350kr. Du kan bestille boken her.


Forfatter Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø er født 17. juli 1995 og er oppvokst i Kopervik. Han har utdannet seg til historiker ved Universitet i Stavanger. Fra høsten 2021 har han vært ansatt som misjonssekretær i Den Indre Sjømannsmisjon. Forøvrig er han styreleder for Norsk Bedehusmuseum på Fosen bedehus og leder for Vest-Karmøy yngre lokalhistoriske forening.

Ansvarsgrupper på Ljosheim

På Ljosheim ønsker vi at hver enkelt skal kunne finne sin plass i fellesskapet og bidra på de områdene man føler seg vel med og kjenner kall til. Derfor har vi opprettet ansvarsgrupper.

Vi håper at flest mulig vil melde seg på en eller flere av gruppene. Det gjøres via denne lenken. Eventuelt kan du ta kontakt med noen i styret. Pr. i dag har vi følgende grupper:

  • Møteleder (lede møter, treffpunkt, fester etc)
  • Møtevert (ønske velkommen, koke kaffe, tenne lys, pynte etc)
  • Forbønnstjeneste (være tilgjengelig under/etter møter for forbønn)
  • Lyd og bilde (styre det tekniske under samlinger)
  • PR (Annonsere arrangment, ta bilder, lage artikler/filmer om livet på bedehuset)
  • Musikk og lovsang (spille instrument, være forsanger på samlinger)
  • Diakoni (gå på besøk til syke og eldre)
  • Arbeid med barn og ungdom
  • Vedlikehold (alt mulig praktisk som er nødvendig for å holde huset i stand)
  • Renhold (regelmessig renhold)

Hver gruppe forholder seg til bedehusstyret, men ordner seg ellers på egen hånd. Oppgavene fordeler innbyrdes. Den enkelte er naturligvis ikke nødt til å gjøre alt. Det er mulig å spisse engasjementet inn på visse oppgaver. Eventuelle ønsker og forbehold kan føres opp i påmeldingen.

Påmelding til ansvarsgrupper