Ansvarsgrupper på Ljosheim

På Ljosheim ønsker vi at hver enkelt skal kunne finne sin plass i fellesskapet og bidra på de områdene man føler seg vel med og kjenner kall til. Derfor har vi opprettet ansvarsgrupper.

Vi håper at flest mulig vil melde seg på en eller flere av gruppene. Det gjøres via denne lenken. Eventuelt kan du ta kontakt med noen i styret. Pr. i dag har vi følgende grupper:

 • Møteleder (lede møter, treffpunkt, fester etc)
 • Møtevert (ønske velkommen, koke kaffe, tenne lys, pynte etc)
 • Forbønnstjeneste (være tilgjengelig under/etter møter for forbønn)
 • Lyd og bilde (styre det tekniske under samlinger)
 • PR (Annonsere arrangment, ta bilder, lage artikler/filmer om livet på bedehuset)
 • Musikk og lovsang (spille instrument, være forsanger på samlinger)
 • Diakoni (gå på besøk til syke og eldre)
 • Arbeid med barn og ungdom
 • Vedlikehold (alt mulig praktisk som er nødvendig for å holde huset i stand)
 • Renhold (regelmessig renhold)

Hver gruppe forholder seg til bedehusstyret, men ordner seg ellers på egen hånd. Oppgavene fordeler innbyrdes. Den enkelte er naturligvis ikke nødt til å gjøre alt. Det er mulig å spisse engasjementet inn på visse oppgaver. Eventuelle ønsker og forbehold kan føres opp i påmeldingen.

Påmelding til ansvarsgrupper

Alphakurs til høsten

For fjerde gang drar vi igang Alpha-kurs på Ljosheim. Det er for alle som ønsker å vite mer om den kristne tro, samtidig som man blir kjent med andre mennesker.

Kurset består av 13 samlinger og vil foregå i perioden august-november 2021. Hver samling består av mat, foredrag og gruppesamling. I gruppene møter man ulike mennesker som har ulikt ståsted i forhold til tro. Her er det lov å komme med spørsmål som man samtaler om fra ulike sider. Alle skal møtes med respekt og man velger selv hvordan man ønsker å engasjere seg i de ulike temaene. Vi tror at vi alle kan lære noe av hverandre.

Du kan lese mer om årets Alpha-kurs og eventuelt melde deg på her.

Sveinung Hølmebakk på Ljosheim

Fredag 27 august har sevlandsbuen Sveinung Hølmebakk konsert på Ljosheim. Dette blir en fantastisk kveld i det nye bedehuset.

Gå inn på www.sveinung.no for å sikre deg billetter til konserten. Om noen ikke har mulighet å bestille på nett, kan dere de neste to ukene sende sms til 99493868 med navn, og hvor mange billetter dere ønsker.

Hjertelig velkommen.

Årsmøtet 2021

Det kom sent, men godt, årsmøtet anno 2021. Det ble også vår aller første offisielle samling i nytt hus. Naturlig nok ble akkurat det hovedfokuset, kombinert med forslag og tanker om tiden som kommer.

 

Vår nye formann, Hans-Jacob, ledet oss med stø hånd gjennom kvelden. Miriam sang, og Marton spilte til allsangen. Vi følte oss straks som hjemme. Men så var vi også det - hjemme. Odd Erik holdt en fin og tankevekkende andakt fra Esras bok om det tempelet som i hin tid ble reist. "Byggearbeidet er ferdig - men vi er ikke det". Vi går spennende tider i møte.

Byggeleder Leiv Røthing uttrykte begeistring og varm takknemlighet over prosjektet. "Det som har gjort bygget, må også få danne fundamentet i arbeidet vårt fremover". Ja, noenlunde sånn sa han det. Interiørkommiteen behøvde ikke å si noe - den utsøkte innredningen taler for seg selv. Borghild presenterte det ordinære årsregnskapet, og May Bente dro oss gjennom byggeregnskapet. I starten så man for seg seks risikoområder. Evalueringen er som følger:

 • Gammelt bygg
  Risiko avdekket og håndtert ved beslutning om nybygg.
 • Krever betydelig dugnadsinnsats
  Velsignet med dyktige fagfolk som har tatt fagansvar. Enorm dugnadsinnsats som også har bygget enda tettere relasjoner mellom folk i forsamlingen.
 • Estimatrisiko
  Har slått til, spesielt siste del av prosjektet. Presise estimat på hovedbolken av arbeider, men underestimert på en del detaljer.
 • Prisrisiko om prosjektet drar ut i tid
  Har slått delvis til, men stor vilje blant leverandører på å stå ved opprinnelige priser eller gi gode nye priser.
 • Mindre gaver og egenkapital enn forutsatt
  Stor givervilje, og egenkapital er høyere enn forutsatt i de mest optimistiske anslagene.
 • Aktivitet i forsamlingen i byggeperioden
  Godt løst ved lån av skolen, og så kom "koronaen". Nytt bygg klart i tide til en forventet gjenåpning av samfunnet.

Noe ble altså dyrere enn forventet. Men så ble også gavene større. Summa summarum sitter vi med et lån omtrent som forespeilet da vedtaket ble gjort.

 

Styret har gjort seg tanker om arbeidet fremover. Søndagsmøtene vil som før utgjøre stammen. Nå har vi anledning til å kjøre møte og søndagsskole parallellt, og derfor vil vi forsøke det, i alle fall på noen av søndagene. Ellers blir det treffpunkt, ungdomsmøter, "drøseplassen", Alpha, bønnemøter, barnearbeid, korøvelser, foreninger, bibelundervisning og mere med. Møtehelger og møteuker vil det også bli, gjerne én gang hver måned.

Det er startet en prosess omkring ansvarsgrupper på huset. Frem til i dag har vi hatt grupper som har hatt ansvar for hver sin måned. Nå vil det gjøres et forsøk med "interessegrupper". Det vil si at man kan melde seg til de oppgavene man føler seg komfortabel med. Pr. nå er det tenkt på følgende:

 • Regi - langtidsplanlegging (styret), tema, talere, sangkrefter etc.
 • Møteledelse
 • Møtevert, velkomst, kaffi
 • Bønn
 • Barn og unge
 • Lyd, lys, bilde
 • Musikere
 • Vedlikehold og renhold
 • PR - annonser, Facebook, Insta etc.
 • Diakoni

Her er det altså plass til alle, og alle er viktige. Ta gjerne kontakt med Hans-Jacob (918 68 297) eller en annen i styret om du vil melde deg til tjeneste i én eller flere av disse gruppene. Det vil være kjærkomment.

Et ordentlig knutepunkt

Ljosheim er blitt nytt. Helt nytt. Det vil si nesten nytt. Noe av det gamle er nemlig tatt vare på og inkludert i det nye bedehuset som nå er reist på Sevland.

Denne jernknuten er ikke helt lett å få øye på. Litt som mye av det andre fine der inne. Vi kan ikke annet enn å la oss overvelde av alle kvaliteter og evner som har kommet frem i denne byggeprosessen. En stor takk til alle som har deltatt. La knuten være som et ordentlig håndtrykk fra alle til alle!

Tiden går, og alt kan ikke være som det har vært. Nå måtte vi ha heis i bygget - men vi har fortsatt trapper. Veggene har fått en annen farge - men Getsemane-bildet henger enda. Det som har vært, er grunnlaget for dette som nå er realisert. Fortid og fremtid knyttes sammen. Det symboliseres i knuten. Den kommer forresten også fra det forrige bygget.

Ljosheim er akkurat det - en heim. Der ønsker vi å være "ein varm og inkluderande forsamling" som det heter i visjonen vår. Du som har vært her før er hjertelig velkommen igjen. Det er også du som nesten aldri, eller kanskje helt aldri, har vært her før. Vi ønsker å stifte bekjentskap og knytte bånd - litt som i knuten.

Jesus ba oss om å være glade i hverandre, om å være ett. Det er det som er kristent fellesskap. Ikke så at vi skal slutte å være oss selv. Vi skal fortsette å være så forskjellige som vi er, samtidig som vi forenes i det som binder oss sammen - slik som knuten gjør.

Visjonen sier også "utrustar til teneste og vinn menneske for Jesus". Det er det Ljosheim dypest sett handler om. Det finnes nemlig en som vil gripe vår hånd og føre oss gjennom både liv og død. Jesus er den som makter å holde fast, også om det skulle røyne på. Det minner knuten oss om.

"Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet"
(Salm.73:23-24)

Så hvor er egentlig denne knuten? Tja... du får nesten komme og se.

Konfirmant på Ljosheim

ER DU KONFIRMANT VÅREN 2022?

Da ønsker vi å invitere deg til Tentro på Ljosheim Sævelandsvik. Dette blir lagt opp som en bibelgruppe med mat og prat. Vi har ca 16 samlinger fordelt på høst- og vårsemester 2021/2022. I tillegg til bibelgruppen er det kjekke og sosiale aktiviteter både vår og høst.

Tidligere år har vi avsluttet med å reise på tur til Korosten i Ukraina eller Krakow i Polen. Dette har vært fantastisk kjekke og sosiale turer som har gitt ungdommene flotte opplevelser. Om det er mulig reiser vi på “studie-tur” igjen.

Tentro avsluttes med Høytidsmøte på Ljosheim den 01.05.22 kl 12:00

Det blir informasjonsmøte på Ljosheim 10. juni kl 20:00 (Forutsatt at vi har fått bruksattest på bygget)

Påmelding til informasjonsmøte på SMS 932 45 615.
Ønsker du mer informasjon eller ønsker å melde deg på: ta kontakt med Svein Tore (922 04 533) eller May Bente (932 45 615).

Nå er det like før

Her kan du se bilder fra resultatet etter lørdagens dugnad. Takk til alle som bidro med vasking, rydding, møblering og ellers annet finpuss. Vi kan konstatere – vi har fått nytt bedehus 🙂

 


Det nye bedehusstyret

Mange tok turen ned til bedehuset for å stemme inn nye styremedlemmer. Vi er takknemlige for engasjementet. Valget ble jevnt og fint, og vi har fått et flott sammensatt styre.

Odd Erik, Tordi, Svein Tore og Hans-Jacob er valgt inn som faste styremedlemmer for to år, og Leon og Jonar er vara for ett år. Totalt ble det avlagt 57 stemmer.

Det nye styret blir dermed seende slik ut:

 • Nina Eide Kristoffersen
 • Borghild Lindeflaten
 • Ronny Tangen
 • Odd Erik Eriksson
 • Tordi Marie Hellestveit
 • Svein Tore Mannes
 • Hans-Jacob Reinlund Sæther
 • Leon Ånensen (vara)
 • Jonar MacKinnon Hemnes (vara)

En stor takk til de som har tatt på seg denne viktige oppgaven. Må vi alle støtte dem i forbønn og samarbeid. Samtidig retter vi også en takk til de som nå trer ut av styret: Lars, Elisabeth, Jorunn, Lene, Jon Ivar og Eivind.

Årsmøte og valg av nye styremedlemmer

På grunn av korona-situasjonen er det dessverre ikke mulig å gjennomføre annonsert årsmøte på ordinært vis. Det vil komme en generalforsamling etterhvert når myndighetenes retningslinjer åpner for det.

Imidlertid blir det avholdt valg av nye styremedlemmer nå. Det vil foregå på den måten at man fyller ut en stemmeseddel hjemme eller på Ljosheim som man så leverer i en kasse på Ljosheim (inne i 1.etg) i tidsrommet:

onsdag 27.jan. fra kl. 18.00 til 20.00.

Vi skal ha inn 4 nye styremedlemmer + 2 vara. Minst én av de faste må være kvinne. De fire som får flest stemmer blir ordinære styremedlemmer (to år), mens de to neste blir vara (ett år). Vi oppfordrer alle Ljosheim-venner til å være med å stemme. En stor takk til de som har sagt seg villige til å stille som kandidater.

Avstemming

Skriv 4 navn på en lapp, 3 menn + 1 kvinne, brett den én gang, og lever på Ljosheim i oppgitt tidsrom:

Kandidater:

 • Odd Erik Eriksson
 • Tordi Marie Hellestveit
 • Jonar MacKinnon Hemnes
 • Svein Tore Mannes
 • Hans-Jacob Reinlund Sæther
 • Leon Ånensen

Eksisterende styre vil være til stede i oppgitt tidsrom. Det vil også ligge lapper/penner i lokalet om man vil fylle ut der og da. Valget er sikkert og anonymt - kassen med stemmesedler vil stå urørt frem til kl. 20.00. Da telles stemmene opp, og resultatet blir kunngjort her på hjemmesiden.


 

Status eksisterende styre:

Forsetter:

 • Nina Eide Kristoffersen
 • Borghild Lindeflaten
 • Ronny Tangen

Går ut:

 • Lene Ånensen Heng
 • Elisabeth Knutsen Sjøen
 • Jon Ivar Sund
 • Eivind Ånensen
 • Jorunn Sjøen Lende (vara)
 • Lars Reinlund (vara)