Generalforsamling 2024

25.01.2024 ble det avhold generalforsamling på Ljosheim. Agendaen var andakt, styrets årsmelding, regnskap, valg av nytt styre og dessuten samtale om organiseringen og arbeidet på bedehuset.

Marton Knutsen innledet med å lese fra Joh.14:4-6, om veien til Faderens hus. Disiplene, med Tomas i spissen, fikk høre at Jesus selv er veien dit. Dette behøvde de å høre, og det behøver vi på bedehuset å høre, ja, faktisk alle sammen. Derfor er det så viktig at vi er villige til å bringe det videre når Jesus ber oss om det.

Formann, Odd Erik, ledet oss gjennom kvelden - og gjennom året som har vært. Styrets årsmelding gav oss fine gløtt fra så nær som alle grupper og aktiviteter på huset. Det meldes om mange mennesker, små og store som er innom på barnekoret, guttelaget, Fyrlyset, søndagsskolen, bønnemøter, forsamlingsmøter, Drøseplassen, Sevlandsgutane, konfirmantarbeidet og de ukrainske samlingene. I tillegg ble nevnt besøkstjenesten på Fredheim.

Styret retter en stor takk til alle som bidrar i arbeidet på ulike måter. Og naturligvis - det er plass, ja, faktisk behov for flere. Ta gjerne kontakt med en i styret eller en annen du kjenner om du vil være med.

Regnskapet for 2023 viser nær balanse mellom inntekter og utgifter. Det er gledelig at fra og med andre kvartal har det kommet mer inn enn det har gått ut. Huslånet krymper og er nå nede i 3.028.472,-. En stor takk til regnskapsfører Ivar som holder styr på alt dette.

Takk til avtroppende styremedlemmer: Kjell Magne, Borghild og Miriam. Og velkommen til årets nykommere: Torgeir, Lene og Elisabeth. Hele styret kan du se her.

Forøvrig ble det drøftet og gjort vedtak i tre saker. Det skal settes ned en gruppe som har i oppdrag å utrede hva en evt. forsamlingsdannelse vil innebære. En annen gruppe skal skaffe en samlet oversikt over tilstand angående økonomi og ressurser på huset. En tredje skal utarbeide forslag til utsmykking av hovedsalen.

Adventsamling og julemiddag

Vi inviterer til adventssamling og gratis julemiddag søndag 10.des. kl. 11. På menyen står det både pinnekjøtt og kalkun m/ tilbehør.

For å vite hvor mye vi skal tilberede, er det flott om dere skriver inn navn og hvor mange du melder på her. (Frist torsdag 7.des.)

Hjertelig velkommen!

Noe å lytte til i sommer

Sommeren er gjerne tiden for å gjøre det man ikke har tid eller temperatur til ellers. Noen vaner er imidlertid gode å ta meg seg selv om kalenderen viser juli. Særlig nå som vi holder sommerlukket på Ljosheim, vil vi anbefale å lytte til forkynnelsen som ligger tilgjengelig.

I løpet av semesteret har vi gjort opptak av og lagt ut taler fra mange av møtene våre. Her kan du høre David Fjelskår, Klaus Muff, Roy Wareberg, David Sjøen, Kurt Hjemdal og enda flere tale over emner som Fellesskap, Kristus i GT, nådegaver, Efeserbrevet og annet viktig.

Du finner dem på Spotify eller ved å følge denne lenken.

Så putt en propp i øret samtidig som du slenger deg ned i solstolen eller klatrer opp i stigen. Lyset er nemlig ikke ment å være bare på utsiden.

Så ser vi frem til en ny høst når den tid kommer med fine samlinger for både store og små. Vi starter opp med kick-of 25.august. Følg med på nærmere annonsering i kalenderen og på Facebook.

Gaveordning gjennom IMF – opprette eller endre

Vi er takknemlige for alle som er med og bidrar økonomisk til driften av bedehuset vårt, særlig i disse tider som kan by på utfordringer for noen og enhver. Så også for Ljosheim.

De månedlige utgiftene har naturlig nok økt. Særlig økte strømpriser og høyere rentesats gjør sine innhogg i budsjettet. Enhver gave er derfor kjærkommen. Vi anbefaler å bruke IMFs gaveordning som både er sikkert, lett å betjene og også gir skattefradrag for giveren. Du kan lese mer om dette her.

Har du allerede registrert avtale om fast givertjeneste, men ønsker å endre enten hyppighet eller beløp, kan du gjøre det her: Min side (imf.no)

Ljosheim-podden

 

Hurra! Ljosheim har fått podcast. Endelig kan man høre taler fra møtene våre, enten for første gang eller på ny - og gjerne på ny igjen.

Du finner talene på Spotify eller ved å følge denne lenken.

Følg med på hva som kommer! Og for all del - del gjerne med andre.

Hvor fagre er på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion: Din Gud regjerer!

Jes.52:7

Årsmøte og årsmelding

2.februar 2023 var det trommet sammen til årsmøte på Ljosheim. En fin forsamling var møtt opp og fikk med seg andakt, årsmelding, informasjon om driften og samtale om virksomheten. I tillegg ble det som vanlig avholdt valg over nye styremedlemmer.

Odd Erik leste fra Daniels bok om en mann som stanset opp tre ganger daglig for Herrens åsyn. Vi ble bedt om å se for oss duen, hvor stakkato den beveger seg når den går. Det er fordi den må stå stille for å kunne fokusere. Sånn er det med duen, og sånn er det med oss. Også vi skulle stanse opp på det jevne og tenke over hva som er viktig i livet.

Hans-Jakob ledet samlingen og var også den som dro oss gjennom økonomien sammen med Ivar som har ført regnskapet. Alt i alt gir fjoråret et overskudd på nær hundre tusen, vel å merke med overførsel fra diverse byggekontoer etter at bygget var landet. Samtidig har vi også hatt ekstraordinære investeringer som heller ikke vil bli gjengs.

En stor takk til Hans-Jacob, Tordi og Leon som har vært med i styret frem til nå. Og velkommen til Jøran, Mykola, June og Elisabeth som kom inn som nye. Vi er også glade for at Odd Erik og Svein Tore tok gjenvalg til en ny periode.

Her kan du se hele styret.
Her kan du lese referat og årsmelding.

 

Jul på Ljosheim

Julen nærmer seg med stormskritt, og på Ljosheim skjer det litt av hvert i desember, både for store og små og alle andre. Følg med i kalender og annonsering på Facebook.

 

11.des. kl. 12:30 – Ljosheims julefest
Det blir servert middag, dessert og kaker. Godteposer til barna. Avslutning med gang rundt juletre. Ukrainere deltar.

18.des. kl. 17:00 – Vi synger julen inn
Korpset blir med oss, Sang av: Barnekoret, Sevlandsgutane, og Lovsangsteamet

24.des. kl. 16:00 – Julemøte
Andakt av Kari Anne Vatland. Sang av Anna Brekkå

28.des. kl. 18:00 – Søndagsskolens juletrefest
Sang av barnekoret, andakt og gang rundt juletre. Godteposer til alle.

31.des. kl. 17:00 – Nyttårsfest
Andakt av Helge Tønnes Langåker

Velkommen alle sammen!