Mange tok turen ned til bedehuset for å stemme inn nye styremedlemmer. Vi er takknemlige for engasjementet. Valget ble jevnt og fint, og vi har fått et flott sammensatt styre.

Odd Erik, Tordi, Svein Tore og Hans-Jacob er valgt inn som faste styremedlemmer for to år, og Leon og Jonar er vara for ett år. Totalt ble det avlagt 57 stemmer.

Det nye styret blir dermed seende slik ut:

  • Nina Eide Kristoffersen
  • Borghild Lindeflaten
  • Ronny Tangen
  • Odd Erik Eriksson
  • Tordi Marie Hellestveit
  • Svein Tore Mannes
  • Hans-Jacob Reinlund Sæther
  • Leon Ånensen (vara)
  • Jonar MacKinnon Hemnes (vara)

En stor takk til de som har tatt på seg denne viktige oppgaven. Må vi alle støtte dem i forbønn og samarbeid. Samtidig retter vi også en takk til de som nå trer ut av styret: Lars, Elisabeth, Jorunn, Lene, Jon Ivar og Eivind.