Barnekoret

Barnekoret er for jenter og gutar frå 4 år og oppover. Me øver annankvar mandag frå 17.00-17.45.
(oddetalsveker). Velkommen!


Leiarar: Tordi Marie Hellestveit, Åse Anita Tangen og Gunhild Mannes Nesheim.