Sevlandsgutane

Har øvelse hver torsdag kl. 21:00

Vi samles på Ljosheim til sosialt samvær og øvelse (og kaffe/brus). Lika du å synga og er mann så er du velkommen!