I omlag ett år fremover vil det på grunn av om- og utbygging ikke være mulig med aktivitet på bedehuset. Men vi er allikevel ikke husløse siden vi er så heldige å få låne både Sevland skole, Sevtun og flere andre steder. Dette er vi takknemlige for.

Jovisst blir det et annerledes år, men hjulene vil allikevel rulle. Møter, fester, konserter og andre lignende arrangementer vil i hovedsak foregå på skolen. I utgangspunktet blir det ordinært møte eller treffpunkt hver søndag, noen ganger også møtehelg.

De ulike barneaktivitetene vil fortrinnsvis foregå på skolen. Guttelaget og Fyrlyset er av og til ute i skog og mark. Musikklaget øver hjemme hos Marton, og Sevlandsgutane har fått lov til å være på Vea bedehus. Bedehusforeningen vil bli avholdt i Annbjørg og Reidars "feriehus" ved Nordvatnet. Likedan har Kari og Leiv Åge stilt sjøhuset sitt på Mannes til disposisjon for bønnemøter.

Kabalen er altså gått opp, og vi har tro på at det skal fungere fint. Naturligvis krever dette noe ekstra planlegging og organisering av de ansvarlige. Samtidig skal også arbeid og dugnad på Ljosheim både koordineres og gjennomføres. Men vi går til verket med friskt mot og ser frem til at nye Ljosheim kan avdukes om ett års tid.