Adventsfrukost

Søndagsskolens tradisjonelle adventsfrukost går av staben søndag 5. desember og søndag 12. desember klokka 10:00 på Ljosheim

Vi håper at alle har lysst og anledning til å bli med, ta med deg venner, foreldre, besteforeldre, tanter og onkler på en av frukostene.

Vi trenger en oversikt over hvem og når dere kommer, vi ønsker tilbakemelding seinest torsdagen før;

Enten ved at dere skriver dere opp på lista som henger i gangen på Ljosheim, eller ved at dere  sender SMS til Elise 90074402 eller Hans-Jakob 91868297. Husk navn og hvor mange barn og voksne dere er.