Anniken Mori kommer på besøk torsdag 14.05 kl 19:30

Anniken kommer fra Evangelisk Orient Misjon