Bedehussang i Åkra hallen 28-30 August!

Se programmet her!

 

Bedehussang 28.08– 30.08.2009

Johan Halsne blir med som taler.

Møte fredag 28.08. Kl. 19:30
KONGENS MENN
FELLES MUSIKKLAG

Storsamling lørdag 29.08. Kl. 18:00
VOKAL, PRAISE HIM, SEVLANDSJENTENE OG MYE ALLSANG
Ungdomstreff kl. 22:00

Formiddagssamling søndag: 30.08. Kl. 11:00
FAMILIEMØTE MED SANG AV FLERE BARNEKOR

Kveldssamling søndag 30.08. Kl. 18:00
SANG AV: HAVGAP, SOLFRID OG LARS