Besøk frå Moster

Denne helga får me besøk av Toralf Steinsland.

Fredag blir det sang av "dei store jentene i barnekoret", vi syng sjøl på lørdag og på Søndag blir Else Iren med og syng for oss!

 

Toralf er ansatt som forkynnar i Indremisjonssamskipnaden.

 

Han er ellers leiar og veldig engasjert i bedehuset Salem på Moster.

Om du klikkar på denne linken så kan du sjå det fine bedehuset som dei har planar om å byggja.

 

Velkommen til møte!