Det er teleslynge anlegg i møtesalen!

Ta kontakt om du har problemer med å høre