Dugnad på "nye Ljosheim"

Du er hjertelig velkommen til å være med på dugnad, alle kan være med å gjøre noe.

VIl du ha informasjon eller bli satt inn i ei dugnadsgruppe så ta kontakt med May Bente på telefon 93245615 eller på email olsenmaybente@gmail.com

Presentasjon av prosjekt