Et stort løft

Mange av dere lurer kanskje på hvordan det har gått etter at Ljosheim kjøpte naboeiendommen i sommer. Her kommer derfor noen nøkkeltall:

 -          Kjøpesum kr. 2.000.000,-

-          Gaver pr 10.desember kr. 914.000,-

Det er altså i løpet av et halvt år gitt gaver til bedehuset vårt som nærmer seg halve kjøpesummen! Dette er fantastisk og jeg som formann ønsker å takke alle som har vært med og bidratt til dette.

Selv om vi har fått inn nesten halve kjøpesummen har vi et stykke igjen før alt er betalt. Det betyr at vi må bruke kreativitet og fantasi slik at vi også klarer resten. Her er det summen av fantasi og tiltak som gjør utslaget. Hva en skal velge å gjøre for å samle inn resten av kjøpesummen blir en utfordring til ALLE. Har du et forslag?

Fast givertjeneste kan være et alternativ. Hvis du ønsker å benytte deg av det eller ønsker å gi en engangsgave kan du bruke bankkonto 3361.14.55459

På denne siden er det og et brev som ble sendt ut til alle husstander på Sævland. Dette kan du printe ut og levere til undertegnede eller noen andre som du har tillit til i bedehuset.

Det er foreløpig ikke bestemt hva eiendommen skal brukes til, men bedehusstyret har fått fullmakt av årsmøtet til å oppnevne en gruppe som skal jobbe med dette. Flere alternativer vil bli lagt frem.

 

Odd-Erik Eriksson

150,88 KB