Forhandlingsprotokoll for Åkre ungdomsforening

Denne protokollen er fra 1898 til 1912, møkje interesann lesning, du kan laste den ned her.