Generalforsamling 15.01.16 kl 19:30

Saker til Generalforsamling legges frem for styret senest 08.01.16 Du kan sende SMS til Hanne tlf: 47283084