Julemøte julaften kl 16:00

Det blir møte med skriftlesning, Miriam skal synge og Marton skal ha andakt. Alle velkommen!