Kaffi møte

Alle er hjertelig velkommen til informasjonsmøte om arbeidet videre fremover!