MANGE POSITIVE TIL NYBYGG!

Det er kommet inn endel lovnader på penger ifm med utbygging, I den forbindelse så utsettes fristen litt, dette forat du som har tro på Ljosheim sin fremtid kan være med å gjøre dette mulig. Fristen er nå 01.06.15