Møte med Evangelisk Orientmisjon søndag kl 1900, tale av Roald Føreland

Sang av Lars Bårdsen