Møte med Indre Sjømannsmisjon 28.03 kl.1900

Tale av Hans Asbjørn Aasbø og sang av musikklaget, Alle hjertelig velkommen!