Møteannonser

Fra den 08.04 kommer alle møte annonser i Karmøynytt

Dette er bestemt av styret, dette tror vi er praktisk da alle får avisen i postkassen hver onsdag.