Møter med Nat Rodgers

Sjekk ka så skjer på Ljosheim i helgå!

Møte fredag 19:30, bibeltime lørdag kl 11:00 før graut. Ungdomssamling kl 21:00. Søndagsskole kl 11:00 og møte på kl 19:00.