Nye øvelsestider for barnekoret!

Øvelse for begge kor starter den 21de Januar.

 

Barnekoret

Har fått ny øvelses-dag, den er annenhver torsdag kl. 17.00-17.45
(Barnekoret og Barneforeningen har samling kvar sin torsdag).

På øvelsene starter vi med å lese vi en fortelling, etterpå synger vi. Innimellom har vi en "kose-øvelse". Da har vi boller og saft (eller noe annet godt). Alle barn frå 4 år og oppover til  3dje klasse er velkomne.

NYTT KOR!

Det blir og et barnekor for dei som går i 4de klasse og oppover. Vi begynner ca kl 18.00 og holder på ca en time.

Adle sang glade unger er hjerteligt velkommen!