Oppdatert rekkefølge på Arbeidsgruppene.

Vi har oppdatert oversikten over når de forskjellige gruppene har ansvar. Alle må gå inn å sjekke hvilken måned de har ansvar etter den nye planen.
Målet er å ha en så god fordeling som mulig slik at de månedene med mest aktivitet ikke ender på samme gruppe hvert år. Samt at en’ gruppe ikke skal ha ansvar flere måneder etter hverandre med unntak av juli og august.
Bedehus Styret
https://www.ljosheim.no/om-bedehuset/internt/vaskeliste