Plante vekst, forsamlings vekst og gjødsling

Møte med Oddbjørg og Tor Helge søndag kl 1900.