Referat frå styremøtene er nå på nett.

Me har nå begynnt å leggja "redigerte" styremøter på internett, du kan då enkelt fylja med på dei sakene som blir tatt opp på bedehuset.