Søndags middag på bedehuset

Søndagsskulen invitera adle te søndagsskule med middag den 31.01.10 klokkå 1200.

Du kan melda på deg sjøl og familien te Eivind tlf: 91191622, innen onsdag den 27.01.10

Prisen for ein familie er 250,-

Adle e hjerteligt velkommen!