Søndagskule avslutning for HEILE forsamlingen

Søndag den 10.05 klokka 1100.