Søndagsskolens juletrefest 3dje juledag kl. 17:00

Julespill, barnekoret, juleposer og gang rundt juletreet.