Sevlandsgutane 10år

Søndag 1.mars var det igjen fullt hus på bedehuset vårt. Denne kvelden var det Sevlandsgutane som hadde invitert til jubileumskveld. 10 år var sanggruppa nå blitt og dette ville de feire med resten av forsamlingen. Og det ble litt av en kveld!


Ronny Tangen gav oss et lite historisk tilbakeblikk. Han fortalte litt om hvordan dette hadde startet. Om oppturer og nedturer, medgang og motgang. Til slutt overrakte han en gave til den som kanskje aller mest hadde holdt dette i gang; pianisten Anders Langåker.

I løpet av kvelden fikk forsamlingen høre Sevlandsgutane flere ganger. Her var det både kjente ”svisker”, barnesanger og nyere låter. Og forsamlingen fikk også være med å synge på flere av disse sangene.

John Knutsen holdt andakt denne kvelden. Temaet var Herren som rekker ut en frelsende hånd. Alvorlig og godt illustrert med egen opplevelse. Han gav også uttrykk for det som alle andre i forsamlingen kan støtte opp om: Tusen takk for at dere har stått på i 10 år. Forsamlingen på Ljosheim hadde vært fattig uten dere.

I slutten av kvelden deltok også tidligere medlemmer av Sevlandsgutane sammen de som er medlem i 2009. Flott sang som nok vekket gode minner og kanskje ønske om å begynne igjen.

I god bedehustradisjon ble kvelden avsluttet med kaffe og kaker.

 

Gamle og nye bilder av gutane.