Velkommen til møte-helg.

Vi har igjen muligheten til å høre god forkynnelse med tidligere bibelskule lærar Per Gunnstein Nes. Tema for møtene blir Å følge Jesus.

Han arbeider som snekker 4 dagar i veka og er deltids ansatt i menigheten "Tremorkirken", han er også formann for bevegelsen "Ordet og Israel".

Det blir allsang og vi har flere sangere som vil være med oss.