Video opptak

Vi har lagt ut noen videosnutter som ble tatt opp på Ljosheim i forbindelse med att Klaus Muff har blitt pensjonist.

Den ene videoen er et intervju som Odd Erik har med Klaus.

Intervju

De andre videoene som er delt opp i 3 deler fikk Klaus dette emne "Fra en predikants dagbok". 

Fra en predikants dagbok del 1.

Fra en predikants dagbok del 2.

Fra en predikants dagbok del 3.