Årsmøte 02.02.17 kl 19:30

Hei, har du nogen saker til årsmøte så må disse meldes inn til styret eller Hanne før 02.02.17