årsmøte og godt valg!

Da er nytt styre på plass og utbyggingsplaner presentert, se
planer i vedlegg nederst på siden.

Disse er i bedehusstyret i 2015:

Fra forrige periode:

Hanne Reinlund Sæther

Elisabeth K Sjøen

Berdines Fagerland

John Arne Hemnes

Nye:

Elise Muff

Bjørn Helge Nes

Kjell Magne Brekkå

Vara:

Ann Bjørg Liknes