Årsmøte torsdag kl 19:30

Velkommen til årsmøte tors 2 feb kl 19.30
Vi går gjennom året som var, arbeidet på Ljosheim,- hva har vi gjort og hva vil vi videre? Viktige saker er "Nye Ljosheim" og andregangs avstemming av vedtektsendring. I tillegg blir det andakt, sang, kringle og kaffi og selvsagt valg. Hjertelig velkommen:)