Bedehusstyret 2019

 

Eivind Ånensen (formann)

Ronny Tangen

Geir Ove Olsen

Lene Ånensen Heng

Elisabeth Knutsen Sjøen

Jorunn Lende

Jon Ivar Sund

Berdines Fagerland (varamedlem)