Arbeidsgrupper 2019

Januar

Bente og Svein Tore, Borghild og Leif Røthing, Åse Anita og Ronny, Bente og Kjell Magne,

Februar

Hanne og Hans-Jacob, Nina og Einar, Ole Magnus, Gunhild og Christian, Sandra, Kari og Bjørn Helge, Margunn, Torild

Mars

Elisabeth og Odd Olav, Kjell Arne, Terje og Anne Kari, Kristine og Marton, Ingunn og Arve og Annette.

April

Astrid og Lars, Turid, Gerd Berit, Anne og John Arne, Gro og Eivind, Karin, Elisabeth, Evelyn og Berdines, Brit og Reidar.

Mai

Kari og Leiv Åge, May Bente og Geir Ove, Reidar, Endre, Katrine og John Ivar og John og Kirsten.

Juni

Bente og Svein Tore, Borghild og Leif Røthing, Åse Anita og Ronny, Bente og Kjell Magne

Juli

Hanne og Hans-Jacob, Nina og Einar, Ole Magnus, Gunhild og Christian, Sandra, Kari og Bjørn Helge, Margunn, Torild

August

Hanne og Hans-Jacob, Nina og Einar, Ole Magnus, Gunhild og Christian, Sandra, Kari og Bjørn Helge, Margunn, Torild

September

Elisabeth og Odd Olav, Kjell Arne, Terje og Anne Kari, Kristine og Marton, Ingunn og Arve og Annette.

Oktober

Astrid og Lars, Turid, Gerd Berit, Anne og John Arne, Gro og Eivind, Karin, Elisabeth, Evelyn og Berdines, Brit og Reidar.

November

Kari og Leiv Åge, May Bente og Geir Ove, Reidar, Endre, Katrine og John Ivar og John og Kirsten

Desember

Bente og Svein Tore, Borghild og Leif Røthing, Åse Anita og Ronny, Bente og Kjell Magne,