Som dere alle sikkert har registrert går det nå godt framover med å reise nye Ljosheim. Snekkerarbeidet er kommet godt i gang, og vi ser konturene av et fantastisk bygg reise seg. Byggeprosjektet er gjort mulig gjennom gaver fra mange som er glade i Ljosheim.

Vi er nå inne i en fase av prosjektet hvor mye av kostnadene påløper. Det er derfor sendt ut mail til de som tidligere har tegnet seg for gavebeløpet med informasjon om innbetaling. Dersom du har gitt tilsagn om gave, men ikke fått mail, så ta kontakt med Hans Jacob Reinlund Sæther.

Det er også mulig for nye givere å støtte prosjektet, enten med engangsbeløp eller månedsbeløp. Alle tilsagn om gaver behandles kun av en person og er ellers anonyme. Det er mulig å få innberettet gave som fradragsberettig ihht skattereglene for gave til frivillige organisasjoner. Ønsker du å gi gave eller få informasjon om hvordan du betaler inn eller får skattefradrag, ta kontakt med Hans Jacob Reinlund Sæther på 918 68 297