Gjeldende styre:

 • Odd Erik Eriksson (2023)
 • Svein Tore Mannes (2023)
 • June Tangen (2023)
 • Jøran Høines (2023)
 • Elisabeth Knutsen Sjøen (2024)
 • Torgeir Henden (2024)
 • Lene Ånensen Heng (2024)
 • Siv Marit Langåker (vara)

Ansvarsområder:

 • Formann – Odd Erik Eriksson
 • Sekretær – Torgeir Henden
 • Kasserer – Siv Marit Langåker

Øvrige oppgaver fordeles etter behov og kapasitet.


Utnevnelse av styret

Ljosheims årlige generalforsamling velger styret. I utgangspunktet velges representantene for to år, og omlag halvparten av styret skiftes ut eller stiller til gjenvalg hver gang.