Gjeldende styre:

 • Borghild Lindeflaten Nilsen (2020)
 • Nina Kristoffersen (2020)
 • Eivind Ånensen (2020)
 • Ronny Tangen (2020)
 • Jon Ivar Sund (2019)
 • Elisabeth Sjøen (2019)
 • Lene Ånensen Heng (2019)
 • Lars Reinlund (vara)
 • Jorunn S. Lende (vara)

Ansvarsområder:

 • Formann – Eivind
 • Nestformann, møtekomité - Nina
 • Sekretær, nettside – Jon Ivar
 • Kasserer – Borghild
 • Nybygg - Ronny
 • Annonser, Facebook – Lene
 • Sangkrefter, treffpunkt 17 - Elisabeth

Øvrige oppgaver fordeles etter behov og kapasitet.


Utnevnelse av styret

Ljosheims årlige generalforsamling velger styret. I utgangspunktet velges representantene for to år, og omlag halvparten av styret skiftes ut eller stiller til gjenvalg hver gang.