Gjeldende styre:

 • Nina Eide Kristoffersen (2020)
 • Borghild Lindeflaten (2020)
 • Ronny Tangen (2020)
 • Odd Erik Eriksson (2021)
 • Tordi Marie Hellestveit (2021)
 • Svein Tore Mannes (2021)
 • Hans-Jacob Reinlund Sæther (2021)
 • Jonar MacKinnon Hemnes (vara)
 • Leon Ånensen (vara)

Ansvarsområder:

 • Formann – Hans-Jacob Reinlund Sæther
 • Nestformann – Nina Eide Kristoffersen
 • Møtekomité
 • Sekretær – Svein Tore Mannes
 • Kasserer – Borghild Lindeflaten
 • Nybygg – Ronny Tangen
 • Annonser – Tordi Marie Hellestveit
 • Facebook – Tordi Marie Hellestveit
 • Nettside  –  Jon Ivar Sund / Jonar MacKinnon Hemnes
 • Sangkrefter
 • Treffpunkt 17

Øvrige oppgaver fordeles etter behov og kapasitet.


Utnevnelse av styret

Ljosheims årlige generalforsamling velger styret. I utgangspunktet velges representantene for to år, og omlag halvparten av styret skiftes ut eller stiller til gjenvalg hver gang.