Gjeldende styre:

 • Miriam Reinlund Bjånesøy (2022)
 • Borghild Lindeflaten (2022)
 • Kjell Magne Brekkå (2022)
 • Odd Erik Eriksson (2023)
 • Svein Tore Mannes (2023)
 • June Tangen (2023)
 • Jøran Høines (2023)
 • Elisabeth Knutsen Sjøen (vara)
 • Mykola Fasolko (vara)

Ansvarsområder:

 • Formann – Odd Erik
 • Nestformann – Svein Tore
 • Sekretær – Miriam
 • Økonomi – Borghild

Øvrige oppgaver fordeles etter behov og kapasitet.


Utnevnelse av styret

Ljosheims årlige generalforsamling velger styret. I utgangspunktet velges representantene for to år, og omlag halvparten av styret skiftes ut eller stiller til gjenvalg hver gang.