Bedehuset Ljosheim sin historie strekker seg tilbake til 16. desember 1888. Da var en gjeng ungdommer fra bygdene Åkra, Sævelandsvik og Veavågen samlet sammen med presten Zwilgmeyer fra Kopervik for å stifte en kristelig ungdomsforening for de tre bygdene. Sammen besluttet de også å melde foreningen inn i Norges Kristelige Ungdomsforbund som i dag heter KFUK-KFUM. Foreningen arbeidet intensivt og arrangerte oppbyggelige møter, foredrag om kristelige tema som misjon og «Elskhug og giftermål», de var engasjert i målsaken, foreningen drev eget bibliotek og hadde en egen håndskrevet avis som man kalte Vaar-von som kom ut en gang i måneden.

Ungdomsforeningen ekspanderte etter hvert og det ble klart at man burde bygge et eget forsamlingslokale til foreningen. Resultatet av dette ble at ungdomsforeningen i 1907 bygget forsamlingslokalet Ljosheim i Sævelandsvik. I dette forsamlingslokalet ekspanderte foreningsvirksomheten enda mer og man arrangerte møter for foreningen og ulike misjonsorganisasjoner samt stevner og basarer. Etterhvert ble foreningen også splittet da de andre bygdene, Åkra og Veavågen, fikk egne bedehus i 1904 og 1911. Likevel holdt foreningen på Ljosheim stand og man drev arbeidet frem til 1959 da nye krefter fikk overta den gamle bygningen.

Den 5 desember 1959 var Ungdomsforeningens styre samlet til styremøte og på dette møtet vedtok styret at forsamlingshuset Ljosheim nå skulle overleveres Sevland bedehuskrets. Årsaken til dette var at ungdomsforeningen lenge hadde slitt med å få balanse i regnskapet og derfor så seg nødt til å finne andre som kunne overta bygget. Sevland bedehuskrets stilte seg villige til å overta bygget og satte igang en omfattende ombygging av huset som totalt kostet 85.000 kroner. Dette arbeidet ble avsluttet 1. april 1962 da man innviet et nytt og, etter datidens målestokk, moderne bedehus med gode fasiliteter.

 

Utover 1980-tallet ble det også et stort behov for å opparbeide parkeringsplass til bedehuset. Generalforsamlingen foreslo derfor at man kunne kjøpe tomten vest for bedehuset og opparbeide den som parkeringsplass. Arbeidet gikk i gang, og i løpet av 1988 hadde bedehuset fått egen parkeringsplass. Totalt kostet dette arbeidet 360.000 kroner.

Etterhvert begynte bedehuset å bære preg av tidens tann, og i år 2000 begynte arbeidet med å innrede kjelleren på nytt, legge nytt tak, isolere bygningen og skaffe ny kledning på huset, og utover 2000-tallet måtte også toalettforholdene oppgraderes. Sammen med dette økte også virksomheten, og bygget ble etterhvert for lite for den daglige virksomhet. I den forbindelse måtte derfor bedehuset på nytt ombygges og renoveres for å følge dagens standard. I denne forbindelse ble det i 2018/2019 besluttet av en samlet generalforsamling at bedehuset skulle påbygges og kjelleren senkes og renoveres samt at man skulle få en moderne møtesal som oppfyller dagens standard.

Dette arbeidet ble påbegynt 02.11.2019 nesten 112 år siden det først ble bygget. Hva som videre vil skje kan bare fremtiden vise.

 

Av Svein Helge B. Torsteinsbø
26.11.2019