Prosjektet

Det er med stor glede vi nå tar fatt på en om- og utbygging av bedehuset vårt. En hjertelig takk til alle som har bidratt, bidrar og skal bidra i dette arbeidet.

Nedenfor kan du se de ulike generalforsamlings-vedtakene som er gjort for Nye Ljosheim.

Generalforsamling 05.10.20

Se presentasjonen som ble fremlagt.

Følgende vedtak ble vedtatt med 45 av 50 stemmer:

B:
Foreta tilleggsinvesteringer som er mest optimalt i gjennomføre sammen med byggeprosessen. Investeringene omfatter forbedret ventilasjonsanlegg, eikespiler på enkelte vegger og luft til vann pumpe til oppvarming. Totalt estimert merkostnad på 321.250. Det godkjennes låneopptak inntil kr. 3,33 mill kroner.

C:
Foreta tilleggsinvestering som skissert i alternativ B, men også foreta tilleggsinvesteringer i innredning/interiør som omfatter foldedør inn til tilleggsal, suppleringsstoler og kamera. Dette medfører en estimert samlet tilleggsinvestering på 521.250. Det godkjennes låneopptak inntil kr. 3,53 mill kroner.