I årenes løp har det på Ljoshiem blitt holdt utallige taler og andakter. Mange av disse er tatt vare på, tilrettelagt og klargjort for å høre om igjen - eller for første gang.

Disse filene har vært å finne på gammel nettside. Nå arbeider vi med å få disse gjort tilgjengelig i egnet format også på denne nye siden. Følg med...

Bibelen på nett

 Studieverktøy

 Opptak av taler

 Kristen tro


Om eksterne lenker
Ljosheim bedehus går ikke god for alle syn, påstander eller teologiske tolkninger på eksterne lenker.
Om synspunkter
Andakter, vitnesbyrd o.l. representerer den enkelte forfatters synspunkt og ikke nødvendigvis hele forsamlingens.