Disse korte videoandaktene er holdt av mennesker med tilknytning til Ljosheim. Vi kaller dem lysglimt siden det er akkurat det Ljosheim ønsker å formidle - lyset fra ham som virkelig er Verdens Lys.
De kan brukes alene eller sammen med andre, gjerne som en innledning i en bibelgruppe. Andaktene er også delt på vår facebook-side.


 

Serie: Likningar Jesus fortalte

Av Hanne Reinlund Sæther


 

Den barmhjertige samaritan (08.06.20)

Sauen som gjekk seg vill (15.06.20)

Farisearen og tollaren (22.06.20)

Sjå liljene på marka (29.06.20)

Serie: Menneske som Jesus møtte

Av Hanne Reinlund Sæther


 

Kvinna som var teken på fersken i utruskap (04.05.20)

Den blinde i veikanten (07.05.20)

Ho som rørte ved Jesu kappe (18.05.20)

Serie: Kva gjorde Jesus?

Av Hanne Reinlund Sæther


 

Getsemane 1 (13.04.20)

Getsemane 2 (16.04.20)

Oppstandelsen (23.04.20)

Andakter

Av Lars Reinlund


 

Kristi himmelfart (25.05.20)

Andakter

Av Odd Erik Eriksson


 

Han døde for oss (27.04.20)

Jesus tilgir (30.04.20)

Bibelen på nett

 Studieverktøy

 Opptak av taler

 Kristen tro


Om eksterne lenker
Ljosheim bedehus går ikke god for alle syn, påstander eller teologiske tolkninger på eksterne lenker.
Om synspunkter
Andakter, vitnesbyrd o.l. representerer den enkelte forfatters synspunkt og ikke nødvendigvis hele forsamlingens.