Utleie av bedehuset Ljosheim til privat bruk

Bedehuset Ljosheim kan leies ut til private arrangement. Det er i hovedsak personer tilknyttet forsamlingen som kan leie. Det sittende styret skal til enhver tid styre utleievirksomheten. To personer i styret har ansvar for den praktiske delen ved utleie.

Huset kan bare leies ut til arrangement som er i tråd med Ljosheims statutter, tradisjon og kultur. Det forventes at leietaker innordner seg under dette og fører dialog med styret ved tvilstilfeller.

Det er ukedager og lørdag som er aktuelle dager for utleie. Ved arrangement i ukedager skal disse i utgangspunktet være avsluttet før kl. 18.00. I gitte tilfeller kan det avtales utover dette, men ikke mer enn 6 uker før arrangementet.

På lørdager skal i utgangspunktet alle private arrangement være avsluttet før kl. 18.00. Her kan det også avtales utvidet bruk, men ikke mer enn 6 uker før arrangementet.

I perioden 15/6 – 15/8 kan huset leies ut uten spesifikke klokkeslett. Det samme gjelder konfirmasjonsselskap på vår egen konfirmasjonsdag.

Det kan avtales å stelle til dagen før arrangementet. Rydding skal være utført samme dag som arrangementet.

Priser:

  • Bryllup 7000,-
  • Selskap 4000,-
  • Konfirmasjon 4000,-
  • Minnemøte 4000,-

Vedtatt av styret 05.02.24

 


NB! Inntil videre er det begrenset kjøkkenutstyr og servise på huset. Det vi har, er disponibelt. Øvrig utstyr må leietaker fremskaffe selv. Det anbefales å være i tett dialog med styret om dette, da status kan endre seg.