Bønnemøtene på Ljosheim er enkle samlinger for å pleie det kristne fellesskapet og styrke hverandre på livsveien. Her er det anledning til å dele noe fra Guds ord eller andre tanker og opplevelser fra kristenlivet. Men det er slettes ingen taleplikt - av og til er det godt å bare sitte og lytte til andres erfaringer.

Vi synger også gjerne noen sanger, med eller uten instrument. Samlingen avsluttes med bønn - også det naturligvis frivillig. Gud hører nemlig også det som bes på innsiden.

Møtene varer opp mot en time, gjerne mindre. Vanlig møtetidspunkt er onsdag kl. 19.30 og annonseres i aktivitetskalenderen.

Hjertelig velkommen!

Sted: På sjøhuset til Kari og Leiv Åge

Aktiviteter på Ljosheim

  • Alle
  • Møter
  • Bibelstudie
  • Sang og musikk
  • Ungdom
  • Barn