Guttelaget er for gutter som går i 1-3. klasse. Vi starter med en andakt og har ellers mange forskjellige aktiviteter som snekring, turer i marka, grilling, filmkveld osv. Normalt starter vi på Ljosheim bedehus, men nå i byggeperioden møtes vi enten på Sevland skole eller på Sevtun.

Vi har samling annenhver mandag kl. 18:00, og det varer ca én time. Samlingene og annen info blir lagt ut på en lukket Facebook-side. Ta gjerne kontakt med noen av lederne, så legger vi deg til.

Hjertelig velkommen!

Kontaktperson: Odd Olav Sjøen (932 87 898)

Aktiviteter på Ljosheim