På Ljosheim er møtene selve kjernen i virksomheten. Det er oppbyggelige samlinger, typisk med en tale/andakt, fellessang og av og til solosang. Fra tid til annen har vi også møteuker/helger.

En gang i måneden slutter vi samlingen med brødsbrytelse hvor vi i tillegg til vitnesbyrd, bønn og sang, minnes Jesu død ved å dele brød og vin (juice). Dette opplyses om i annonsering og ved møtets start.

Det er fint å lese i bibelen, studere en kristen bok eller høre en andakt der hjemme. Fellesskapet med andre kristne er allikevel uvurderlig. Ikke få kan fortelle om hvordan en tale, en åpning, en sang, et vitnesbyrd, et åndtrykk eller ganske enkelt et varmt blikk fikk betydning i rette tid. Slik er det nemlig der hvor to eller tre er samlet i Jesu navn. Da er han selv midt i blant dem.

Følg med på kalenderen og i annen annonsering. Møtene er for alle, både for deg som er kjent på huset, men også for deg som ikke er det.

Hjertelig velkommen!


Aktiviteter på Ljosheim